Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
İhsan Burak Birecikli

NO Makale Adı
1356270114 Sultan II .Abdülhamit’e Karşı Başarısız Bir Darbe Teşebbüsü

Sultan II.Abdülhamit’in yeğeni olan Prens Sabahattin, Osmanlı tarihindeki
meşhur Jön Türk’lerden birisidir. Avlonyalı İsmail Kemal, II.Abdülhamit ve
Meşrutiyet dönemlerinin önemli politikacılarındandır. Müşir Recep Paşa, Sultan
II.Abdülhamit’in saltanatı sırasında görev yapan bir asker ve devlet adamıdır. Sadrazam
Mithat Paşa’nın oğlu olan Ali Haydar Mithat, siyasetçi ve milletvekilidir. Reşit
Sadi, Osmanlı Devleti’nin Londra Sefâreti başkâtibidir. Hüseyin Tosun, Vasilaki
Müsürüs ve diğer isimler, Genç Osmanlılar (Jön Türkler) olarak bilinmektedirler.
Bazı Jön Türk’lerin hatıralarına göre; bu isimler Londra’da bir araya gelip bir toplantı
yaptılar. Toplantının amacı; II.Abdülhamit’in yönetimine son vermek ve padişahı
tahttan indirmek için bir askeri darbe planı hazırlamaktı. Saltanatı boyunca Padişah
II.Abdülhamit’i tahttan indirmek için birçok darbe teşebbüsü planlanmıştı. Bu çalışmada,
1902-1903 yıllarında II.Abdülhamit’i tahttan indirmek için planlanan ancak
gerçekleşmeyen bir başarısız darbe girişimi kısaca anlatılacaktır.