Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hilal Bozkurt, Begül Özkoca

NO Makale Adı
1356267306 Manisa İli Kula İlçesi Çömlekçiliği

Tarih boyunca yapılan kazılarda en eski kültür kalıntıları arasında yer alan pişmiş
toprak hayvan ve insan figürleri, insanların eski çağlardan beri kili şekillendirip pişirmeyi
bildiklerini göstermektedir. Bilinen en eski seramik örneklerine ise Anadolu’da
rastlanmıştır. Bu çağda saman karıştırılmış çamurdan, çark kullanılmadan elle şekillendirilerek
yapılan çanak-çömlekler üretilmiştir. Daha sonra bu ürünlerin basit geometrik
motiflerle bezendiği görülmüştür. Günümüzde Anadolu’nun birçok yöresinde
mevcut olan çömlek üretim merkezlerden biri de Manisa’nın Kula ilçesinde yapılan
çömlekçiliktir. Kula’da uzun yıllar boyunca çömlekçilikle uğraşılmış ve bu işle ilgilenen
işletme sayısı giderek azalmıştır. Günümüzde ise, “Kahraman Kardeşler Testicilik”
küçük bir işletme olarak halen varlığını sürdürmektedir. Kahraman Kardeşler’ in
traktör ya da kamyonlarla getirdikleri hammadde, önce dinlendirmekte, daha sonra
geleneksel bir yöntemle elle şekillendirerek testi, küp, bardak, çömlek gibi çeşitli ürünler
elde edilmektedir. Elde edilen bu ürünler ise turistik bölgelere satılmaktadır.
Bu bildiride, Manisa ili Kula ilçesi çömlekçiliği incelenmiş, çömlek yapımıyla uğraşan ustalar,
çömlek yapım aşamaları ve elde edilen ürünler fotoğrafları çekilerek belgelenmiştir.