Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hikmet YAZICI, Serpil REİSOĞLU, Fatma ALTUN

NO Makale Adı
1356267298 Etnografik Araştırmacının Değerleri İle Araştırma Yöntem ve Sonuçları Arasındaki İlişki

Sosyal bilimler alanında niteliksel araştırma paradigmasına dayalı çalışmaların sayısı
giderek artmaktadır. Niteliksel araştırma paradigması içinde yer alan kavram, değer ve yöntemlerin
çoğu, etnografik araştırmalarla ilgidir. Antropologlar tarafından geliştirilmiş olan
etnografik araştırma yöntemi, bazen antropolojik alan çalışması yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır.
Etnografi; kültürel bir yapının bütünsel olarak, derin bir analizinin yapılması
şeklinde tanımlanabilir. Eğitim alanında yapılan niteliksel bazı araştırmalarda, geleneksel antropolojik
alan çalışmalarına oranla, veriler daha kısa sürede toplanmaktadır. Etnografik araştırmalarla
ilgili bu tür sapmalar, bazı eleştirilerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Eğitim
alanında bu yöntemi kullanan araştırmacılar, etnografik araştırmaların yapılması için gerekli
olan değer ve anlayışı kabul etmeden ya da dikkate almadan bu yöntemi kullandıkları için
eleştirilmektedir. Antropologlar diğer davranışçı araştırmacılardan farklı olarak, etnografik
teknikleri belli değerler sistemi içinde kabul ederler. Bu değerler sisteminin temel elementleri;
fenomenoloji, holizm, ön yargısız oryantasyon ve içeriklendirmedir. Derleme niteliğindeki bu
çalışmada özellikle eğitim alanında araştırmalar yapan etnografik araştırmacıların değerleri
ile araştırma yöntem ve sonuçları arasındaki ilişkinin niteliği incelenmektedir.