Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Havva EMRE

NO Makale Adı
1356267289 Türk Milli Kültürüne Ait Destan, Efsane ve Anlatılarda Sıkça Geçen Formel Sayıların Barış Manço Şarkılarındaki Yeri

Barış Manço yaşadığı dönemde sanat ve televizyon dünyasına adını kazıyan ve milyonların
sevgisini kazanan ender şahsiyetlerden biridir. Özünde ulusal, biçimde evrensel
olma ilkesinden hareketle sanatını icra etmiştir. Türk milletinin tarihini, kültürünü, değerlerini,
inanışlarını, geleneğini şarkılarında bir sanatçı titizliğiyle işlemiştir. Manço Türk
kültürünü, tarihini bir bütün olarak görmüş ve ele almıştır. Şarkılarında Orta Asya’dan
günümüze intikal eden birçok değerimize yer vermiş ve bu şekilde bir kültür aktarımı
gerçekleştirerek, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü vazifesi görmüştür. Gelenekten
beslenen ve bunu şarkılarının geneline başarılı bir şekilde yansıtan Manço, bu şuurlu gayretlerinden
dolayı akademik çevrelerin de takdirini kazanmıştır. Şarkıları üniversitelerde
tez konusu olmuştur. 1991 yılında, Türk kültürünü yaşatmadaki şuurlu gayretleri sebebiyle
Hacettepe Üniversitesi tarafından kendisine onursal doktora verilmiştir.
Biz bu çalışmamızda Türk kültürüne, edebiyatına mal olmuş efsane, destan ve anlatılarda
sıkça geçen formel sayıların Barış Manço’nun şarkılarında ne şekilde geçtiğine değinecek
ve bunu örnekler üzerinden daha somut bir şekilde göstermeye çalışacağız.