Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Halime Ünaldı

NO Makale Adı
1356265765 Türkiye’de Yaşayan Kültürel Bir Farklılık: Çingeneler

Türkiye’de yaşayan birçok kültürel ve etnik farklılıklardan birisi de Çingenelerdir.
Çingeneler Anadolu’ya yaklaşık 10. yüzyılda gelmiş, o günden bu yana da
Anadolu halkıyla iç içe yaşamaktadırlar. Uzun süredir Anadolu’da yaşamalarına
rağmen dışlanmakta, ötekileştirilmektedirler. Kimlikleri tanınmamakta, eğitim, öğretim
gibi çoğu haklardan yararlanamamaktadırlar.
Çingeneler, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de değişik adlarla anılmaktadır.
Onlara karşı büyük önyargı oluşturan Çingene adı, çeşitli atasözü ve deyişlerde
günlük yaşamada kullanılmaktadır. Bu tür anlatılar genelde aşağılayıcı ve
küçültücü olarak kullanılmaktadır. Çingeneler bunca baskıya maruz kalmalarına
karşın kimliklerini korumayı başarmış, yaşadıkları topluma uyum sağlama konusunda
olağanüstü başarı göstermişlerdir.