Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Halil Mutioğlu

NO Makale Adı
1356265756 Küreselleşme: Kültürel Boyutlu Evrenselcilik mi, Yerellik mi?

Küreselleşme son dönemlerde sosyal bilimler literatüründe çok kullanılan ama
bir o kadar da net biçimde tanımlanmayan bir kavramdır. Bazı araştırmacılar bu kavramın
belli bir iktidar odağına hizmet etmek için üretildiğini, bu yüzden çok sayıda
küreselleşme söyleminin olduğunu ifade etmektedirler. Küreselleşme Davos kültürü
müdür? Amerikan damgalı popüler kültür müdür? Yoksa fakülte club kültürü müdür?
En azından küreselleşmenin üç anlamından bahsedilir. Siyasal alanda küreselleşmenin
Amerika’nın dünyayı düzenleme gücüdür. Ekonomik anlamda sermayenin
hareketliliği ve çok uluslu şirketlerin ağırlığıdır. Bir de küreselleşmenin küresel boyutu
söz konusudur. Bu boyut iktidardan çok insana ilişkindir. Bu boyutta bir taraftan
insanların tüketim kalıpları açısından birbirine benzetilmesi çabası vardır. Bu bir
bütünleştirme çabasıdır. Ama aynı zamanda etnik ve dini kimliklerin yeniden keşfi
biçiminde bir işleyiş vardır. Bu anlamıyla da küresel hegemonyanın bütünleştirici
yapısına meydan okumaktadır. Bu çalışmada küreselleşme olgusu, kültür merkezli
anlaşılmaya çalışılacaktır, evrensel olanla yerel arasındaki ilişki Türkiye açısından
analiz edilecektir.