Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hakan Kaya

NO Makale Adı
1356265748 XVII . Yüzyılda Nakşibendi Tarikatın Devlet ve Toplumla İlişkisi Üzerine Bir Çalışma (İstanbul, Diyarbakır, Bursa)

Bu çalışmada Nakşibendi tarikatının XVII. yüzyılda devlet ve toplumla nasıl bir
ilişki içerisinde olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Konu, İstanbul, Diyarbakır, Bursa
şehirleri ile sınırlandırılmıştır. Bu dönemde Nakşibendi tarikatının devletle ilişki düzeyinin
hangi seviyede olduğu, devlet tarafından desteklenip desteklenmediği dile
getirilmektedir. Ayrıca tarikatın toplum tarafından kabul görüp görmediği, ulema
sınıfı ile olan münasebetinin nasıl olduğu vurgulanmıştır.