Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Hatice Derya Can, Yalçın Kayalı

NO Makale Adı
1356265736 Hint ve Türk Mitoloji sinde Ateş Kültü

Farklı coğrafyalarda yaşayan toplumlar ateş karşısında benzer inançlar oluşturmuşlardır.
Ateş, bazı toplumlarca sadece kutsal bir obje sayılmışken bazıları tarafından
da tanrılaştırılmıştır. Agni Hinduların ateş tanrısıdır. Onun adına Rigveda’da
yaklaşık 200 ilahi sunulmuştur. O Gücün Oğlu, Evin Efendisi, Kurban taşıyandır.
Çeşitli doğumları vardır.Vedik dönemin en önemli ikinci tanrısıdır.Agni, Hintkutsal
ayinlerinin ve kurban törenlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
Ateş, Türk kültürü ve mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir.Şaman kurban törenlerinde
ateş, tanrıya adanan kurbanın taşıyıcısıdır. Ateşin eve ait kutsallığı Türk toplumları
için oldukça eski bir inanıştır. Gelinin ev ateşinin karşısında gerçekleştirdiği
dini törenler vehükümdarların tahta çıkış törenlerinde yakılan ateş büyük kutsallık
arz eder. Kısacacı hem Hinduların hem de Türkler için benzer inançları temsil eden
ateş insanlık için önemini geçmişte ve günümüzde hiçbir zaman yitirmemiştir.