Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Firuz Fevzi

NO Makale Adı
1356265719 Afganistan’da Türk Kültürü ve Edebiyatı Üzerine Bir Araştırma

Afganistan tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü bir coğrafyadır.
Bu coğrafyada günümüze kadar farklı milletlerin kültür ve edebiyatı bulunmaktadır.
En çok kültür ve edebiyatı zengin olan Afganistan Türkleridir. Bugün
Afganistan’da kullanılan Türk lehçeleri (Özbekçe, Türkmence, Kazakça, Kırgızca,
Uygurca) ve değer Türkçenin çeşitli lehçe ve ağızları işletilmektedir. Bildiride bu
lehçeler üzerine durulacaktır. Ayrıca Afganistan’da yaşayan Türk boylarının kültür
unsurları üzerinde de duracağız. Bilhassa son yıllardaki işgal ve savaşlarda Türk kültürüne
verdiği zararlardan bahsedilecektir.