Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fikret Osman

NO Makale Adı
1356265711 Mantıksal ve Bilgi Kuramsal Açıdan Kültür Kavramı

Kültür kavramı pek çok anlam durumuna göndermede bulunur. Bunların en
yaygınları kurumsal olgularla ilgilidir. Kurumsal olgular, farklı yaşam biçimlerini
dile getirir. Her farklı yaşam biçiminin kendine özgü bir yapısı vardır. Bu yapı toplumsal
kullanımdan ve gelenekten gelen özel kurallara dayanır. Özel kurallar yaşamın
bilgi kuramsal ve mantıksal yönünü farklılaştırır ve özgünleştirir. Buna göre
belirli bir yaşam biçiminde bilginin sınırları, o yaşam biçiminin kapsamının belirlenmesiyle
ortaya çıkar; bilginin imkânı, bu yaşam biçimine katılıp katılmamayı ifade
eder; bilginin kaynağı, söz konusu yaşam biçiminin dayandığı gelenektir; bilginin
ölçütü ise, tutarlılıktır. Yine her özgün yaşam biçiminin kendine özgü, özel bir mantıksal
yapısı vardır. Bu mantıksal yapı genel mantığın tüm kurallarını dikkate alan
paralel bir mantık olarak ele alındığında, kendisine dayanan sözce ve çıkarımların
tutarlı ve geçerli oldukları görülür.