Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ferhat Korkmaz

NO Makale Adı
1356265076 İlk Dönem Romancılığımızda Dikkat Çeken Bir Cemiyet

Ahmet Mithat Efendi’nin birbirini takip eden, ikisini de 1875’te yazdığı Hasan
Mellah yahut Sır İçinde Esrâr ve Zeyl-i Hasan Mellâh yahut Sır İçinde Esrâr romanları,
çok sesli yapısıyla dikkat çeker. Tarihsel malzemeyi kurgusal bir atmosferde işlemekten
hoşlanan Ahmet Mithat Efendi, romanlarında yarattığı karakterleri ölümsüzleştirmeyi
başarmıştır.Bu unutulmayankarakterlerden biri de Orta Doğu, Avrupa ve
Afrika’da gezerek ajanlık yapan, iç karışıklıklar yaratarak ülke iktidarlarını dönüştürmeyi
planlayan ve gerçek adı Domingo BadiaYLeblich olan DominicoBadia’dır.
Fenelon’unTelemak ve Alexander DumasPere’inMonte Cristo Konturomanlarından
ilham alan Ahmet Mithat Efendi, protagonist olan Hasan Mellâh vasıtasıyla bir yandan
Telemakhos’un yerli biçiminiortaya koyarken bir yandan daDominicoBadia’nın
takibi sayesinde Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’daki siyasal mücadeleleri romanına taşır.
Romanın antagonisti olan Domingo Badia Y Leblich’in, Yeni Osmanlılar cemiyetine
ilham kaynağı olanCarbonari cemiyetine üye olması araştırmamızın çekirdeğini
oluşturmaktadır. Çalışmamızda romanın fiksiyonelniteliğinigöz önünde tutarakCarbonari
cemiyetinin yapısını ve romancının bu cemiyete bakışını değerlendireceğiz.