Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fatih Mehmet BERK

NO Makale Adı
1356265069 Aziz Paul ve Şam Vizyonu

Orta Doğu, birçok medeniyetin kurulmasına beşiklik etmiş, tek tanrılı dinler
bu bölgede ortaya çıkmıştır. Geçmişten günümüze kadim medeniyetlere ev sahipliği
yapan bu bölge, her zaman dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde adını
sıkça duyduğumuz Suriye, diğer kültürel zenginliklerinin yanı sıra Erken Dönem
Hristiyanlık tarihi açısından oldukça önemli bir ülkedir. Suriye ve şehirleri Erken
Dönem Hristiyanlık tarihinin merkezleri olmuşlardır. Aziz Paul, Şam’daki İsa yanlısı
ayrılıkçıları tutuklamak için Kudüs’ten Şam’a doğru yola çıkmış ve Aziz Paul’un İsa
hakkındaki görüşlerinin değişmesine neden olacak din değiştirme (vizyon) hadisesi
bu yol üzerinde gerçekleşmiştir. Şam vizyonu sadece Aziz Paul için bir dönüm
noktası olmakla kalmayıp, Hristiyanlık tarihi açısından da bir dönüm noktası olmuştur.
Kendisini “Yabancıların Havarisi” olarak adlandıran Aziz Paul, Hristiyanlığın
doğduğu topraklardan ziyade Küçük Asya, Yunanistan ve Roma’da yayılmasına öncülük
etmiş ve Hristiyanlığın Roma’nın resmi dini olmasıyla birlikte günümüzdeki
halini almasında pay sahibi olan kişilerden birisi olmuştur. Çalışmamızda Aziz Paul,
Paul’un Şam vizyonu ve Suriye ve illerinin konumunu Erken Dönem Hristiyanlık
tarihi çerçevesinde anlatmaya çalışacağız.