Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fatih BALAMAN, Abuzer KARATAŞ

NO Makale Adı
1356265060 Lise Öğrencilerinin İnternet Ortamında Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanım Amaçları ve Sosyal Paylaşım Unsurları

Sosyal paylaşım siteleri, bireylerin sanal ortamda bir araya gelerek bilgi paylaşımlarını
amaçlamaktadır. Sosyal paylaşım sitelerini popüler yapan en önemli nedenler;
bireylerin iletişim kuramadıkları eski arkadaşlarını bu platformda bulabilmeleri, çeşitli
nedenlerden dolayı yüz yüze iken ifade edilemeyen bazı duygu, düşünce ve fikirlerin
sanal ortamda daha cesurca ifade edilmesi ve fiziksel olarak aynı ortamda olunmasa
bile birden fazla kişinin duygularını bu platformlarda herkese açık olarak paylaşabilmesidir.
Sosyal paylaşım sitelerinin oldukça yaygınlaşması ile beraber, bireyler zamanlarının
önemli kısmını bu sitelerde geçirmektedirler. Sosyal paylaşım ağlarının lise öğrencileri
ve diğer bireyler arasında bu derece yaygın kullanımı sonucu ortak yeni bir
bilişim kültürünün ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fotoğraf yükleme, müzik yükleme,
resim ve müzik paylaşma ve bunlara yorum yapma, kelimelerin kısaltılarak yazılması,
bazı özel kelimelerin bir kaç kelimeden oluşması gereken soruları karşılaması bu kültüre
örnek teşkil etmektedir. Bu çalışma ile lise öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerini
ne amaçla kullandıkları ve bunun bir kültür olarak ortaya çıkış süreci araştırılmaktadır.