Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Faruk Turinay

NO Makale Adı
1356265054 Dil, Hukuk ve Anayasa: Bir Kelimenin Tarihi

Kelimeler sosyal bilimlerin ve tabii anayasa hukukunun vazgeçilmez malzemesidir.
O yüzden, hukuki ve etimolojik bakış açılarıyla üzerine düşünülmeyi en az bilimin
içeriği kadar hak etmektedir; hele söz konusu kelime anayasa ise. Bu makalede,
anayasanın Türkçede, Batı ve Doğu dillerinin bazılarında, hem yazılı anayasalarda
hem yazarların eserlerinde hangi ifadeler vasıtasıyla kullanıldığı, kelimenin doğumundan
günümüze karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. İçinde anayasa kelimesinin
geçtiği söz varlıkları ile da inceleme kapsamındadır.