Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Fatma Emel Ertürk, Gonca Yayan

NO Makale Adı
1356265037 Bilim ve Sanatı Birleştiren İki Usta

Sanat ve bilim evrensel bir dil olmakla beraber birbirini tamamlayan doğruyu ve
güzeli arayan iki önemli süreçtir. Hem bilimi hem de sanatı bir arada kullanan Ebu’l-İz
İsmail ya da daha çok bilinen adıyla El Cezeri ve Leonardo da Vinci farklı yüzyıllarda yaşamış
olmalarına rağmen bilimi, sanatı ve yaratıcılıklarını kullanmış ve eserleri bugünün
bilimine ve sanatına yol göstermiş iki önemli ustadır.
El Cezeri 12.ve13.yüzyıllarda yaşamış ve günümüzde otomasyon olarak bilinen bilimin temellerini
atmış, fikirlerini de el yazması ‘’Kitab-ül Hiyel diğer bir adıyla Hayaller Kitabı’’adlı
eserinde toplamış. Buluşlarını resim ve çizimlerle detaylı bir biçimde, bizzat kendi çizim
yeteneğini kullanarak açıklamış bir ustadır. El Cezeri’den yaklaşık iki yüzyıl sonra 15. ve
16. Yüzyıllarda yaşamış Leonardo da Vinci de bilim ve sanatı birleştirerek yaratıcı düşüncelerini
ifade etmiş ve günümüze kadar gelebilen eserler ortaya koymuş bir diğer ustadır.
Farklı yüzyıllarda yaşamış bu iki insanın ortak özellikleri hayal güçleriyle beraber, yaratıcılıklarını
kullanarak düşündüklerini, planlayıp ve olgunlaştırıp sanat yoluyla ifade
edebilme becerisine sahip özel kişiler olmalarıdır. Diğer bir deyişle olmayan bir şeyi hayal
ederek bunları ortaya koyabilme gücüne sahip olmalarıdır.
Bugünün bilim ve sanatına kaynak oluşturması açısından bu iki sanat ve bilim adamı
incelemeye değer bulunmuştur.