Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Esra Güzel Erdoğan

NO Makale Adı
1356264291 Bizans Manastırlarının Tarihi Gelişimine Genel Bir Bakış ve Konstantinopolis Örneği

Uzun tarihi boyunca, Bizans İmparatorluğu’nda din iki farklı kurum tarafından
yönlendirilmiştir. Bunlardan ilki devletin yönetimi altında kurulan ve yönetilen
Patriklik ve ona bağlı kiliselerdir. İkincisi ise kökenleri erken hıristiyanlık dönemine
dek giden, yayılma alanları ve etkileri geniş olan manastırlardır. Bizans manastırlarının
kökeni üzerine iki farklı görüş sözkonusudur. İlk görüş Bizans’daki manastırları
Mısır’a bağlamaktadır. İkinci görüş ise Konstantinopolis’e gelen ilk keşişlerin de
Suriyeli olduğu bilgisinden yola çıkarak bu kökeni Suriye’ye dayandırmaktadır. İlk
görüşe göre manastırlar ilk olarak Mısır’da kurulmuştur. Manastırların ortaya çıkışı,
tek bir kişinin başlattığı ve onun etrafındakilerin yaydığı bir hareket olarak görülmektedir.
Mısırlı Antonios, manastır fikrini ilk olarak ortaya çıkaran kişi olarak kabul
edilmektedir.
Sözkonusu bu bildiri Bizans Manastırlarının kökenleri konusunda genel bilgi vererek
bunların gelişiminin Konstantinopolis örneği üzerinden genel bir resmini çizmeyi
amaçlamaktadır.