Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ertan Besli

NO Makale Adı
1356261051 Eski Türkçe ve Eski Türk Kültürü Açısından İnanç Sistemlerine Bağlı Kült İsimleri

Kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî, manevî
değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal
ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Kült,
kutsal olarak bilinen varlıklara karşı gösterilen saygı ve tapınma anlamına gelir. Söz
konusu saygı, tapınma, dua, kurban ve çok sayıda dinsel ritüelleri gerektirir. Eski
Türkler, Gök Tanrı, ruhlar, tözler, hayvanlar vb. birçok maddî ve manevî değerler
yaratmıştır. Bu değerler, Türk dili ve kültürünü besledikleri için çok önemlidir. Bu
çalışmada, Eski Türkçe döneminde görülen, Türklere ait çeşitli kültler incelenecektir.
Söz konusu kültleri incelemek için, kült isimlerinin etimolojik ve semantik kökenlerine
inilerek, Türk kültürüne etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır. Dönemin temel
eserleri olan Eski Türk Yazıtları ve Uygur Türkçesinin önemli yadigarları çalışmanın
konusu açısından taranacaktır. Türk diline, kültürüne ve kültür tarihine katkısı olacağını
umduğumuz bu araştırmayla, Eski Türkçe döneminde yer almış kültlerin Türk
dili ve kültürünün gelişmesinde, zenginleşmesinde önemli işlevleri olduğuna dikkat
çekilmek istenmiştir.