Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Esra Yıldız

NO Makale Adı
1356261034 Kültürün Felsefi Temelleri

Toplum halinde yaşayan insanın tarih içinde geçirmiş olduğu değişimlerin
hepsi kültür felsefesi alanı içerisinde yer almaktadır. Kültür felsefesi, insan, insan
toplumu ve insanlık ile ilgili her şeyi konu edinmesiyle, konuları belli bir şekilde
sınırlanmış diğer felsefe disiplinlerinden ayrılan ve bu felsefe disiplinlerinin hepsini
kucaklayan özel bir konuma sahiptir. «Kültür»ü bir felsefe terimi olarak kullanan ilk
filozof J.G. Herder’dir. Herder, kültürü, toplumların doğal durumdan çıkıp, kendileri
için yararlı, kendilerine göre iyi ve doğru olarak bildikleri amaçlara ulaşma ve bunları
gerçekleştirme yolunda gösterdikleri tüm etkinliklerin evrensel adı olarak kullanmıştır.
Dil, din, teknik, sanat, ekonomi, mitos, bilim ve felsefe; kültürün öğeleridir.
Bu görünümüyle kültür, her şeyden önce tarihseldir ve doğayı kendi fayda, niyet ve
amaçlarına göre değiştirebilen tek varlık olarak insanın ürünüdür. Bu nedenle kültüre
yönelen bir felsefe, bir Kültür Felsefesi, aynı zamanda bir “İnsan Felsefesi”dir.