Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Esra KAÇMAZ LEVENT

NO Makale Adı
1356261026 DİYARBAKIR MÜZESİNDEN “KANATLI AT ” BETİMLİ BİR URARTU DAMGA MÜHRÜ

Mühürler, gücün, zenginliğin ve söz sahibi olmanın bir simgesi olarak uzun yıllar
farklı toplumlarda kullanılmışlardır. Mühür, günümüzdeki imzanın yerini tutan
bir kişilik ifadesidir. En erken mühür örnekleri günümüzden yaklaşık 9.000 yıl önce
ortaya çıkmış ve her çağda kullanılmıştır.
Mühürler, M.Ö. 9. ve 7. yy arasında Doğu Anadolu’da yaygın olarak kullanılmıştır.
Anadolu mühür gelişimi içerisinde önemli bir yere sahip olan Urartu mühürleri
form, mühürler üzerindeki betimlemeler ve işleme tekniği açısından önemli bir yeri
kaplamaktadır.
Diyarbakır Müzesi’nden (Env. No. 11.29.75) “Kanatlı At” betimli damga mühür
Urartu Mühürcülüğünde önemli ve dikkat çekicidir. Mühür 2.6 cm yüksekliğinde ve
1.5 cm taban çapındadır.
M.Ö. II. Bin yılın ortalarından itibaren Orta Asur mühürlerinde karşımıza çıkan kanatlı
at betimlemeleri daha sonraki dönemlerde varlığını Urartu sanatında devam
ettirmiştir.