Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Esma Sayın

NO Makale Adı
1356261018 TASAVVUF VE PSİKOLOJİ AÇISINDAN DUANIN TERAPİK ETKİLERİ

Dua, İslâm Tasavvufunda Allah ile kulu birbirine bağlayan en güçlü iletişim
tarzı olduğu gibi Din Psikolojisinde de manevî, psikolojik ve ruhsal sıkıntıların bir
çözüm yolu ve terapi tarzıdır. Bu nedenle bu çalışmada, dua ibadeti; tasavvufî kavramların
en önemlilerinden sayılan müşahede, muhabbet, tevazu, şefkat, kurbiyyet,
yakîn ve istikâmet kavramlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yine dua ibadetinin, Din Psikolojisi
bilimi açısından tedavi edici etkileri araştırılmıştır.
Duanın; depresif bozukluklar, bağlanma bozuklukları, ruhsal çatışmalar, anormal
davranış kalıpları, kişilik ve kaygı bozuklukları üzerindeki tedavi edici etkisi ele alınmıştır.
Bu bağlamda bu çalışmada, kendini-gerçekleştirme, benlik arayışı, kendinitanıma
ve keşfetme sürecinde duanın etkileri incelenmiştir.