Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Erol İlhan, Mehmet Özdemir

NO Makale Adı
1356259500 Geleneksel ve İnternet Gazetelerinin Kültür-Sanat Haberlerine Yaklaşımı

Kitap, dergi, gazete gibi basım teknolojisine ve radyo-televizyon gibi elektro-manyetik
teknoloji üzerine kurulu araçlara dayalı kitle iletişimi, geçtiğimiz yüzyılın sonlarında
internet’in keşfi ile yeni ve farklı bir boyut kazanmaya başlamıştır. Nerdeyse tüm sektörlerde
kullanılır hale gelen internet teknolojisi 20. yüzyılın sonunda medya sektörünün de ilgisini
çekmiştir. Medya yöneticileri daha ucuz ve daha fazla kitleye haber sunma olanağı sağlayan
interneti etkin bir şekilde kullanarak gazetelerini internet ortamına taşımışlardır. Bu durum
yeni bir kitle iletişim aracı olan internet gazeteciliğini ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışmada, geleneksel gazeteler ile internet gazeteleri karşılaştırılarak, internetin gazetecilik
için sağladığı avantajlar ve dezavantajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda,
Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Şafak ve Zaman’ın geleneksel ve internet gazeteleri,
10 gün süreyle incelenmiştir. İncelemede özellikle geleneksel ve internet gazetelerinin, kültürsanat
sayfalarına girilen haber ve fotoğraf sayıları tespit edilerek karşılaştırmalar yapılmıştır.
Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, Türkiye’de internet gazeteciliğinin gelişim aşamasında
olduğu, sağladığı olanaklar ile birçok anlamda geleneksel gazeteciliği etkilediği tespit
edilmiştir.