Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Erkan Dikici, Adem Sağır

NO Makale Adı
1356259493 2010 Yılı Demografik Verileri Bakımından Batman’a Sosyolojik Bir Bakış

Bir toplumu incelerken ele alınacak sosyolojik unsurların başında nüfus gelmektedir.
Nüfus, nicelik bakımından toplumlar hakkında veriler ortaya sunarken, aynı
zamanda toplumların gelişmişlik düzeyi hakkında da bilgiler vermektedir. Nüfus olgusunun
incelenmesi neticesinde bir toplumun yapısı hakkında önemli bilgiler elde
edileceği gibi, bu bilgilerin kullanılması halinde toplumun gelişimi ile ilgili önemli
adımların da atılacağı düşünülmektedir. Toplumların sosyolojik açıdan incelenmesinde
demografik veriler, nüfusun coğrafi dağılışı, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, nüfusun
ekonomik ve sosyal bakımdan sahip oldukları olanaklar, eğitim ve sağlık hizmetlerinden
yararlanılması ve nüfusun göç hareketi gibi durumlarına ulaşılabilmektedir.
Özellikle bu alanda yapılan çalışmalarda görülen eksikliklerden hareketle bu çalışma,
demografik veriler ışığında “Batman” ilinin sosyolojik analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Bu bağlamda çalışmada 2010 yılı demografik verilerine göre “yaş grupları”,
“yerleşim yeri nüfusları”, “nüfusa kayıtlı olunan ile göre ikamet edilen il ve ilçeler”,
“eğitim durumu”, “medeni durum” ve “ülke içi göç” başlıkları altında Batman ilinin
demografik yapısının sosyolojik açıdan analizi yapılacaktır.