Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Enise KILIÇ

NO Makale Adı
1356259484 Ritüelleri Yöneten Davulcu ve Zurnacıların Modern Toplum Yaşantısındaki Yeri

Bu çalışmada Osmaniye’nin Düziçi, Kadirli ilçeleri ve Adana merkezde geçimlerini
davulculuk zurnacılıkla sağlayan abdallarla görüşülmüş, davulculuk ve zurnacılık
mesleğinin 20 yıl öncesine kadarki durumu ile günümüzdeki yeri üzerinde
durulmuştur. Araştırmada şehir merkezi ve 2 ilçe merkezi olmak üzere 3 farklı yerleşim
bölgesi tercih edilerek 28 davulcu ve zurnacı ile gözlem tekniklerinden katılımlı
gözlem yoluyla, önceden hazırlanmış olan sorular kaynak kişilere yöneltilerek sağlıklı
ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır.
Eğlencenin olduğu her törende davul ve zurnanın başköşeyi tuttuğu ancak modern
toplum yaşantısıyla beraber eğlencenin yöneticileri davulcu ve zurnacıların yavaş
yavaş törenlerdeki etkinliklerini kaybettikleri ve günümüzde mesleklerini icra edebilecekleri
ortamların pek kalmadığı gözlemlenmiştir.
Günümüzde üç gün üç gece süren düğünler yerine birkaç saatlik orkestralı salon
düğünlerinin tercih edilmesi, nişanların ve sünnet düğünlerinin düğün salonlarında
yapılması, asker yollamalarında otogarda davul çalınmasının yasaklanması, davulla
çeyiz taşıma geleneğinin kaybolmak üzere olması sonucunda davulculuk ve zurnacılığın
eski önemini kaybettiği görülmüştür. Asıl mesleği davulculuk zurnacılık olan
abdallar için davul zurna geçim kaynağı olmaktan çıkmış durumdadır. Öğrenimleri
olmadığı için daimi bir işe yönelemeyen abdallar, hurdacılık, hamallık, patates, pancar
sökümü gibi işlere yönelmişlerdir. Bu işlerden kalıcı gelir elde edemeyen abdallar,
yılın büyük bir bölümünü işsiz şekilde evde oturarak geçirmekte, geçimlerini
sağlamakta zorlanmaktadırlar.
Bu çalışmada davul ve zurnanın modern toplum içinde kendine yer bulamayıp her
geçen gün kaybolması ve sanatı icra edenlerin modern toplum yaşantısına adapte
olamayıp bir yaşam mücadelesi içinde olmaları üzerinde durulmuştur.