Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Emrah Işık, Selen Tekalp

NO Makale Adı
1356259477 Those In-Between: (I)dentity Crisis in Zadie Smith’s White Teeth

Üzerinde güneş batmayan imparatorluk olarak adlandırılan Birleşik Krallığın
zayıflamasıyla birlikte bağımsızlığını kazanan kolonileştirilmiş toplumlardan, özellikle
2. Dünya Savaşından sonra ivme kazanarak gelen göç dalgaları neticesinde,
20. Yüz yılın ikinci yarısında İngiltere, özellikle de Londra, çok kültürlü bir yapıya
bürünmüştür. Bu bağlamda, yeni bir kültürel çevreye ayak basan farklı ırk, din ve
renkten grupların meydana getirdiği söz konusu yapı aynı zamanda entegrasyon,
kimlik bunalımı ve melezlik gibi sorunsal kavramların da su yüzüne çıkmasına neden
olmuştur. Bu çalışmada, Jamaikalı bir anne ile İngiliz bir babanın kızı olduğu için
hem biyolojik hem de kültürel açıdan bir melez olarak tanımlayabileceğimiz Zadie
Smith’in İnci Gibi Dişler adlı eseri ele alınmıştır. Başta melezlik kavramı olmak üzere,
kimlik olgusu üzerine bazı kavramlar temel alınmıştır ve söz konusu eserdeki karakterlerin
entegrasyonun doğal sonucu olarak ortaya çıkan melezleşme sürecinde, gerek
doğal kimliklerini var eden değerler gerekse de yaşamakta oldukları çok kültürlü
çevrenin zorunlu kıldığı değerler arasındaki ikilem neticesinde yaşadıkları sıkıntılar
ve bunalımlar üzerinde durulmuştur.