Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Emine Kısıklı

NO Makale Adı
1356259469 Atatürk Döneminde Cumhuriyet Kültürünü Yerleştirme Çabaları Çerçevesinde Halkevleri ve Millet Mektepleri

Yıkılmakta olan Osmanlı toprakları üzerinde demokratik, laik Türkiye Cumhuriyetini
kurma düşüncesiyle yola çıkan Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın ardından cumhuriyet
kültüründen yoksun olan halka bu kültürü aşılamak ve Türkiye’yi çağdaş medeniyetler
seviyesine çıkarmak için köklü yenilikler yapmaya başlamıştır.
Mustafa Kemal, Harf İnkılâbı sonrasında açtığı Millet Mektepleri ile halkın çoğunluğunu
kısa sürede okur-yazar yapmayı, cumhuriyet değerlerine sahip çıkacak eğitimli, dinamik,
aydın kadrolar yetiştirmeyi hedeflemiş, 1927 yılında Türkiye’de %8.08 olan okur-yazar
oranını, 1935’te %20.4’e yükseltmiştir.
Mustafa Kemal, 1931 yılında kurduğu Halkevleri vasıtasıyla da, Türk Milletini çağdaş
medeniyetler seviyesine çıkaracak kültürel hamleler gerçekleştirmeyi, inkılâpları halka
daha iyi anlatmayı ve eğitim seferberliği çalışmalarını yürütmeyi hedeflemiştir.
Bu tebliğ; Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal’in birer kültür kurumu olarak faaliyete
geçirdiği Halkevleri ve Millet Mektepleri’nin çalışmaları, bölgesel yapılanmaları
ve Türkiye’de cumhuriyet kültürünün yerleşmesine sağladıkları katkıyı ortaya koymayı
amaçlamaktadır.