Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Elif SARAÇ

NO Makale Adı
1356259461 Kağıdın Gizli Kimliği: Filigran

İnsanlık tarihinin en önemli icatlarından biri olan kağıt, ilk olarak M.S. 105 yılında
Çin’de üretilmiş, 5. Yüzyıldan itibaren yaygınlaşmaya başlamış, kervanlarla Orta
Asya ve İran’a, Arapların Kuzey Afrika ve Endülüs’e ulaşmalarıyla İspanya’ya ve
buradan da Avrupa’ya ulaşmıştır. Kağıt üretimi İspanya’dan, kıtanın içlerine doğru
yayılmasını hızla sürdürdü. Kağıt yapımını Doğu’dan öğrenen Avrupalılar çok geçmeden
Doğu’ya kağıt ihraç eder duruma geldiler.
M.S. 12. Yüzyılda Endülüs, ürettiği kağıtların Avrupa’ya ulaşmasını ve kağıdın artık
gerçek anlamda önemli bir yazı malzemesi halini almasını sağlamıştır. Burası, aynı
zamanda günümüzde kağıt tarihlemede önemli bir rol oynayan filigranın oluşmasını
sağlaması açısından da önemli bir merkez olmuştur.