Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Elif Oto

NO Makale Adı
1356256168 Gâvur Maha llesi’nde Mizah ve Hiciv Ekseninde Kültürel İzler

Gâvur Mahallesi, Ermeni yazar Mıgırdiç Margosyan’ın anı-öykü türünde kaleme
aldığı bir eserdir. Bu eserinde yazar 1940’lı yılların Diyarbakır’ını çocukluğundaki
izleri ve tanıklıkları eşliğinde anlatır. Bu anlatımda öne çıkan mizahî dili yer
yer yazarın hicvedişi de takip eder. Birbiri ile ilintili öykülerden oluşan bu metinde
Ermeni nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir mahalle ana mekândır. Bunun yanı sıra
arkada ve ana çerçevede bu mahallenin içinde yer aldığı kadim bir şehir olan Diyarbakır
ve onun Ermeni, Yahudi, Kürt ve Türk nüfusu ile birlikteliği durmaktadır. Bir
kentin yakın tarihini kişisel bir yaklaşımla ele alan bu metnin satır aralarında birçok
kültürü içinde barındıran bu toprakların kişisel deneyimleri ve yaşanmışlıkları anlatılır.
Bu bildiride yazarın öykülerindeki 1940’lı yılların Diyarbakır’ını ve onun çok
kültürlülüğünün mizah ve hicivle bezenerek nasıl aktarıldığı ele alınacaktır.