Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Elif AKSOY

NO Makale Adı
1356256161 Beritan Aşireti Çözgü Yüzlü Cicimleri

Orta Asya’dan gelen ve Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde belli bir
yörede yerleşen Beritan Aşiretinin, nüfusunun yarısından fazlası halen göçer bir aşirettir.
Aşiret, kışları Urfa, Diyarbakır ve Mardin, yazları Bingöl’ün Şerafettin yaylalarında
geçirmektedir.
Küçükbaş hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Beritanlılar, aynı zamanda aşiret hayatında
önemli bir yeri olan geleneksel dokuma türlerini de günümüze kazandırmışlardır.
Dokumada kullanılan iplikler yündür ve karaman koyunundan elde edilmiştir.
Boyama, eğirme ve yıkama gibi hammadde işlemleri aşiretin kadınları tarafından
yapılmaktadır. Tezgâh olarak yer tezgâhı kullanılmıştır.
Bugün bile Beritanlılar hala ana dillerini yaşam şekillerini ve geleneksel kıyafetlerini
korumaktadırlar. Dokumalarda kullanılan renkler kırmızı, turuncu, sarı, lacivert,
kahverengi, gri, siyah, krem, bordo, yeşildir. Beritan çözgü yüzlü cicimleri geometrik
motiflerden oluşmaktadır.
Dokumayla uğraşan Beritan kadınları yaklaşık yirmi yıl öncesine kadar evlerini süslemek
ve gençlerine çeyiz vermek amacı ile dokumaya devam etmekteydi. Fakat günümüzde,
dokuma işleminin yorucu bir iş olmasından ve geçimlerini sürdürebilmek için hayvancılıkla
uğraşmalarından dolayı yöre halkı arasında dokuma yapan kimse kalmamıştır.