Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Derya Şahin, Münire Meral Yağçı

NO Makale Adı
1356256135 Bireyin Toplumsallaşma Sürecinde Sanat Eğitiminin Önemi

Her toplumda olduğu gibi bizde de hiç şüphesiz sanatın ve sanat eğitiminin
önemli bir yeri vardır. Bireyin yaşantısına bakıldığında sanatın onun hayatına canlılık
kazandırdığı, ayrı bir hassasiyet verdiği, kim olduğunu ve neye inandığını sorgulamaya
teşvik ettiği, kendisine ve içinde yaşadığı topluma karşı daha bilinçli ve daha
duyarlı olmasına yardımcı olduğu görülmektedir. Sanatın, bireyin toplumsallaşmasında,
insanın ruhsal gereksinimleri karşılamada, kendine güvenen bireyler yetişmesinde
rolü büyüktür. Bu rolde sanat eğitimine büyük pay düşmektedir.
Sanat eğitimi, toplumsallaşma sürecindeki birey için, içinde yaşadığı dünyayı kavramada,
karşılaştığı problemlere karşı çözüm yolları bulmada, gördüğü, hissettiği şeylere karşı
tepkilerde bulunmada önemli bir rol üstlenir ve sanat eğitimi bir bütünlük içerisinde
düşünüldüğünde birey ve toplum için can damarı durumundadır. Çünkü genel eğitimin
hem bilişsel, hem duyuşsal hem de psiko-motor alandaki hedeflerine hizmet etmektedir.
Böylece bireyin estetik, fiziksel, zekâ, toplumsal gelişimlerine katkıda bulunmakta ve yaşamın
bütünselliği içerisinde sanat yoluyla eğitimini sağlamaktadır.
Bu araştırmada sanatın ve sanat eğitiminin bireyin toplumsallaşma sürecindeki
olumlu etkileri incelenmektedir.