Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Davut Okçu

NO Makale Adı
1356256127 Yezidiliğin Oluşmasında İslam ve Mecusiliğin Etkileri

Yezidiler Irak, Türkiye, Suriye ve Ermenistan’ın kırsal kesimlerini mesken seçmişlerdir.
Yerleşim bölgelerine bakıldığında; tarih boyunca Müslümanlarla komşu
oldukları ancak farklı yerleşim birimlerinde yaşadıkları görülür. Türkiye’de yaşayan
Yezidiler Batman, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak il sınırları dahilindeki köylerde
ikamet etmektedirler. Yakın geçmişe kadar Batman il sınırları içinde yaşayan Yezidilerin
tamamına yakını Almanya’ya yerleşmiş bulunmaktadır. Son zamanlarda
özellikle Almanya merkezli siyasi birtakım değerlendirme ve amaçların da etkisiyle
Kürtlerin eski dinlerinin Yezidilik, Yezidilerin de eski dinlerinin Mecusilik olduğu
iddia edilmektedir. Oysa Yezidiliğin tarihi, dini metinleri, ibadet ve özellikle inanç
esasları Mecusilik ile pek çok konuda farklılık hatta zıtlık arz etmektedir. Öte yandan
İslam dininin Yezidilerin dini kıssaları, duaları, ibadetleri ve inanç esasları üzerinde;
bölgedeki Müslümanların da örf, adet ve kültürleri üzerindeki etkileri çarpıcı bir şekilde
görülmektedir.