Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Cengiz TÜYSÜZ, Fatih BALAMAN, Tarık ATALAR

NO Makale Adı
1356256118 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi

İnternet; günlük hayattaki yaşantılar, kişiler arası sosyal ilişkiler, eğitim – öğretim
süreçleri gibi bireyin bilgi paylaşımı ve iletişim amacıyla kullandığı hemen hemen tüm
türleri sanal ortama taşıyarak neredeyse hiçbir birey tarafından reddedilemez bir alternatif
sunmuştur. Reddedilemez olmasının temel nedenleri ise zaman ve mekân gözetilmeksizin
bilgiye erişilebilir olması, erişilen bilginin çok fazla olmasına rağmen gerçek ortamda
yer kaplamaması ve erişimin maliyetinin düşük olmasıdır. Ayrıca kişiler arası iletişimde,
duygu ve düşünceler ifade edilirken bireylerin aynı anda etkileşim halinde olma zorunluluklarının
olmaması da internetin diğer bir güçlü yanıdır. Bunların yanında aşırı internet
kullanımı; sosyal ilişkilerin zayıflamasına, diyalog ve arkadaşlıkların farklı bir anlam
kazanarak kişilerin samimiyet ve dürüstlüğünün azalmasına, fiziksel, sosyolojik ve psikolojik
rahatsızlıkların oluşmasına neden olabilmektedir. Bağımlı bireyler oluşması riski
taşımaktadır.Bu araştırmada öğretmen adaylarının interneti hangi amaçlarla kullandıkları
belirlenmeyeçalışılmıştır. Bu amaçla çalışma Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan 180 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.