Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Cengiz Çetin

NO Makale Adı
1356128002 Kültür Varlıklarını Koruma Eğitimi: Türkiye Yükseköğretimindeki Yeri ve Önemi

Paleolitik çağlardan bu yana insan etkinliğine sahne olan Türkiye, kültür varlıklarının
niteliği ve niceliği açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir. Bu
zenginliğin bilimsel yöntemlerle korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, en az araştırılması
ve insanlığa tanıtılması kadar önemlidir. Ancak koruma çalışmaları ülkemizde
Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi bir zanaat olarak ortaya çıkmış olmasına
rağmen onların aksine bir bilim dalı olma yolundaki gelişimini henüz tamamlayamamıştır.
Bu bildiride Avrupa Birliği Ülkeleri ile uluslararası kurumlar tarafından alınan kararlarda
kültür varlıklarını koruma eğitiminin yeri ve durumu değerlendirilecek, Türkiye
yükseköğretim kurumlarında özellikle lisans düzeyinde verilen kültür varlıklarını
koruma eğitim programları ile karşılaştırma yapılarak bu alandaki eksiklikler tespit
edilecek ve bu eksikliklerin giderilebilmesi için öneride bulunulacaktır.