Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Cenan KUVANCI

NO Makale Adı
1356127994 FELSEFÎ ELEŞTİRİ VE KÜLTÜR

Felsefe en derin kavram ve inançlarımız üzerine teemmül ve tefekkürde bulunma
sürecidir. Sahih felsefî tutum, araştırmacı ve eleştireldir; peşin hükümde bulunmaksızın,
bir soruna bakılması mümkün tüm yönlerden bakma isteğidir. Şüphesiz,
filozoflar eleştirel ve reflektif bir zihne sahiptirler.
Onlar sağduğu ve kültürün sağladığ malzemeye ikinci dereceden bir yorumlamaya
tabi tutarlar. Onlar hayat ve kültürle ilgili çeşitli problemleri akıl süzgecindne geçirmeyi
ve sözkonusu tüm olgularla hesaplaşmayı denerler