Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Cem Kara

NO Makale Adı
1356127387 Çocuk Kitabı Seçiminde Resimlemelerle İlgili Olarak Ebeveynin Dikkat Etmesi Gereken Başlıca Unsurlar

Gelişim, ilerleme ve var olma mekanizmasında yerel ya da küresel kültür birikimlerinin
yeni nesillere taşınabilmesi tartışılmaz bir gerçekliktir. Bu amaçla çocuk
ve eğitimi öncelikli başlıklar arasında değerlendirilir. Çocuğa belirlenen düzeyde bilgi
birikimi, birey bilinci ve özgüven gibi benzeri özelliklerin zamanla kazandırılması
planı, yasal eğitim kurumları ile birlikte ebeveynlerin de başlıca görev alanları içine
girer, girmelidir. Özellikle okul öncesi dönemle birlikte çocukluk evresi, temel edinimlerin
yerleştiği bir dönemdir. Bu dönemde alınan ve doğru bir eğitim planı ile
doğrudan ilintili olan kitap okuma alışkanlığı çocuğa nitelikli örneklerin sunumuyla
ilişkilidir.
Çocuk kitaplarındaki resimlemeler başlangıçta çocuğun kitaba karşı olan yaklaşımında
ilgi kaynağına sebep olmaktadır. Bu durum dolaylı olarak bilgi materyali
bağlamında eğitimi beraberinde getirirken diğer taraftan da okuma alışkanlığını
tetiklemektedir. İdeal olarak resimlendirilmiş bir çocuk kitabı, çocuğun zihinsel ve
duygusal gelişiminde önemli etkiler yaratırken, çocuğun yaratıcı zekasını ve estetik
bilgi dağarcığını da destekleyip yeniliğe açık nesiller oluşturmayı amaçlar.
Bireyin temel gelişim basamaklarından biri olan kitap okuma alışkanlığında, çocuğun
bilinçli bir şekilde yönlendirilmesi için ebeveyn kilit bir noktada durmaktadır.
Ebeveyn bu yönlendirme sorumluluğu bağlamında seçmek istediği kitabın içerik değerlendirmesini
yaparken, kitabın resimlenmesine dair unsurlarını da göz ardı etmemelidir.
Bu bakımdan, ebeveyn yönünden resimleme başlığı altında dikkate alınması
gereken başlıca unsurları şu tip sorgulamalarla özetleyebiliriz; Resimleme özgün bir
tavır sergiliyor mu? Üslup açısından gerçekçilik ne kadar gerekli? Resimleme üzerine
edinilmiş bilgilerin genel geçerliği ne açıdan önemli? Çocuk yaş gruplarına uygun
bir resimleme mi? Metin - resimleme ilişkisi nasıl? ve Ebeveyn olarak sanat ve estetik
alanında genel bilgi dağarcığı, deneyimi ne düzeyde?