Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Burak Toker

NO Makale Adı
1356127365 Türkçeden İspanyolcaya ve İspanyolcadan Türkçeye Geçtiği Düşünülen Bazı Kelimeler Hakkında Tespitler

Türkçe, bilinen ilk yazılı metinlerinin görüldüğü VIII. Asırdan beri günümüze
kadar, Ç:ince, Moğolca, Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi çeşitli
Doğu ve Batı dileriyle sürekli etkileşim halinde olmuş, bunlar ve bunlar gibi daha pek
çok dilden kelime aldığı gibi, bu dillerin kelime hazinesine de katkıda bulunmuştur.
Türkçenin kelime alışverişinde bulunduğu dillerden biri de İspanyolcadır. Özellikle
Osmanlı-İspanyol ilişkilerinin çekişmesinin yoğun olarak yaşandığı XVI. Yüzyıdad
kelime alış-verişi artmıştır. Ancak, yaptığımız araştırmalar neticesinde Türkçenin
daha Ortaçağda İspanyolcaya kelime vermiş olduğunu tespit ettik. Bu kelimelerden
zapato < çaput ve ulano < oğlan kelimeleri etimolojik ve semantik açıdan üzerinde
hala tartışılan kelimelerdir. Ayrıca Güncel Türkçe Sözlük’e göre İspanyolcadan Türkçeye
geçtiği tespit edilen 34 civarında kelime arasında cunta, kelimesi bu zamana
kadar yapılmış etimolojik izahına şüpheyle yaklaştığımız bir kelimedir.