Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Zeliha SARIKAYA HÜNEREL, Birnaz ER

NO Makale Adı
1356127354 Halk Kültürünün Tanıtılmasında El Sanatlarının Yeri Ve Önemi

Yüzyıllar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu’da büyük bir
kültür çeşitliliği oluşmuştur. Bir toplumun yaşam biçimi, inançları ve değer yargıları
o toplumun kültür öğelerini oluşturur. Her milletin, her halkın kendine özgü bir kültürü
ve bir yaşam biçimi vardır.
El sanatları, toplumların yaşam biçimlerini, gelenek ve görenekleri yaşamak ve yaşatmak
için gösterdikleri çabanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir toplumu kültürel
ve sanatsal yönden tanıtmanın yollarından birisi de, o topluma ait olan el sanatı
ürünlerini doğru yorumlamaktır. Toplumların yaşam biçimleri, inançları, ekonomik
olanakları, kültürleri hakkında bilgi veren el sanatları halk kültürü ile bir bütünlük
halindedir.
Halk kültürünün bir öğesi olan el sanatları, kültür değerlerin yaşatılması ve korunmasında
rol üstlenmekte, toplumların yaşayışları, inançları ve ekonomik olanakları
hakkında bilgi vermekte ve özgün, otantik ve yöresel özellikler bulundurmaktadır.
Bu bildiride halk kültürünün bir öğesi olan el sanatlarının, halk kültürü açısından
önemi anlatılacak, halk kültürünün yaşatılmasına ve tanıtılması katkı sağlayan el
sanatları ürünleri fotoğraflarla gösterilecektir.