Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Birnaz ER, Zeliha SARIKAYA HÜNEREL

NO Makale Adı
1356126508 Bir İletişim Aracı Olarak El Sanatları

El sanatları var olduğu süreçten günümüze kadar gelen zaman dilimi içinde
toplumların birer kimliği niteliğinde geçmişle günümüz arasında güçlü ve önemli bir
bağın oluşumuna katkı sağlamıştır.
El sanatları çok çeşitli ürün yelpazesine sahiptir. Her bir ürünün farklı bir işlevi ve
ayrı ayrı iletişimsel değeri vardır. El sanatı ürünlerin iletişimsel işlevi toplumların
kültürlerine ve geleneklerine göre farklılık gösterir.
El sanatları ürünlerinde kullanılan her renk ve motifin bir dili, bir anlamı vardır. El
sanatı ürünler renkleri ve modelleri ile süsleyici özelliği yanı sıra çeşitli mesajları iletmede
yüzyıllarca, sözsüz iletişimin bir aracı olarak kullanılmıştır. Toplumlar,gelenek
- görenek ve inançlarını, kişilerin duygularını ve mesajlarını iletmede yaşamı ve doğayı
üsluplaştırarak, stilize ederek iletişimsel değeri olan motifleri ortaya çıkarmıştır.
Bu motifler kimi zaman bir oyada, kimi zaman bir halıda, kimi zaman bir kilimin
dokunmasında kullanılan motiflerde kendini göstermiştir.
Bu bildiride el sanatları ürünlerinde kullanılan motiflerin bir iletişim aracı olarak nasıl
kullanıldığı, kullanılan motiflerin ve renklerin anlamları, iletişimsel değeri olan
ürün çeşitleri ve özellikleri incelenecektir.