Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Berivan Can Emmez

NO Makale Adı
1356126494 Mıgırdiç Margosyan’ın Söyle Margos Nerelisen? Adlı Eserinde Diyarbakır ve ‘Öteki ’ İmgesi

Bu çalışmada, Türkiyeli Edebiyat içinde var olan azınlık edebiyatlarından bir
tanesi olan Ermeni Taşra Edebiyatı’ndan örnekler verilerek bu tür yapıtların ‘Türkiyeli
Edebiyat’ olarak ele alınması gerektiği anlatılmaya çalışılacaktır. Azınlıkların
edebiyat yapıtlarını hâkim ulusun etnik adıyla değil de yaşadıkları coğrafya ve kültürün
bir öğesi olarak özgün adlarıyla anmak hem azınlıkları hiçe sayan bakış açısından
sıyrılmanın bir yoludur hem de daha geniş bir Türk Edebiyatı’ndan bahsetmeyi
mümkün kılar. Bu bağlamda, Diyarbakırlı yazar Mıgırdiç Margosyan’ın Türkiyeli bir
edebiyat yapıtı olarak değerlendirilebilecek olan Söyle Margos Nerelisen? adlı öykü
kitabında anlatılan 1940-1950’li yılların Diyarbakır’ının çokkültürlü ortamı ve bu ortamda
var olan azınlıkların zaman ve mekâna göre değişiklik gösteren ‘öteki’ olma
durumu ortaya konulacaktır. Birinci bölümde Azınlık Edebiyatı ve Ermeni Taşra
Edebiyatı’ndan kısaca bahsedilecek, ikinci bölümde ise Ermeni Taşra Edebiyatı’nın
son temsilcisi olan Mıgırdiç Margosyan’ın Diyarbakır’daki yaşantısından esinlenerek
yazdığı öykülerinde gözlemlenebilen ‘öteki’ imgesi, anlatılacaktır.