Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Benal Dikmen

NO Makale Adı
1356126106 Değişen Dünyada Kültür, Sanat ve Bilim İlişkisi

Kültürlerin iki unsuru olan sanat ve bilim, aralarındaki birçok zıtlığa karşın
benzerliklere de sahiptirler ve birbirleriyle etkileşim içindedirler.
Sanatın tanımı çağlara, toplumlara ve sanat alanına göre değişiklikler göstermektedir.
Günümüzde yaygın olarak, görsel sanatlar için kullanılan sanat kavramı, ilkçağda
bilimlerle aynı sınıflandırmalara tabi tutularak insanın bütün diğer uğraşlarından
doğan yaratıcı gücü için kullanılmıştır. Bu bağlamda, teknoloji sözcüğü de, sözlük
anlamı açısından sanat kavramıyla ortak bir içeriği paylaşmaktadırlar.
En genel anlamıyla bilim, belli bir alanda ya da belli bir konuda ortaya konulmuş
dizgesel bilgiler toplamı olarak tanımlanabilir.
Sanat, tarih boyunca birçok bilim dalından etkilenmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeler
sanat dallarının yeni biçimler kazanmasına ve yeni sanat dallarının ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Ancak modern çağda, estetiğin bir bilim dalı olarak tanımlanmasıyla
sanatın kendisi bir bilim dalı haline gelmiştir.
Çağımızda bilim ve teknolojideki gelişmelerin sonucunda, küreselleşmenin de etkisiyle
çağdaş biçimlerin ve tekniklerin çeşitliliği artmakta, yeni araçlar ve yollar, geleneksel
sanat dallarıyla birlikte yer almaktadır.