Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Banu Erşanlı

NO Makale Adı
1356126091 Bir Alt Kültür Yansıması Olarak Arabesk Video Müzik Klipleri Dilinin İncelenmesi

Melodram ve taşıdığı “kadercilik” anlayışı “arabesk” teriminin temelini oluşturmaktadır.
İçerisinde gözyaşı, hüzün gibi kavramlar barındıran melodram; arabesk müzikte de bu
yönüyle işlenen bir ögedir. Arabesk; daha çok toplumun alt ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki
bireyleri tarafından kabul görmüştür. Hedef kitlesi “alt ve orta sosyo-ekonomik düzey”
olarak kısıtlanması mümkün olan arabesk; 1970’li yıllardan itibaren kendisini müzik, sinema,
video müzik klibi, dizi gibi farklı türlerde göstermiştir. Video müzik klipleri, taşıdıkları
özellikler bakımından postmodern perspektifli araştırmaların keşfi için uygun bir alan temin
etmektedir. En başta müziğin izlenebilirliği kendi başına postmodern bir durum sergilerken,
müzik videoları var olan kültürel ve sanatsal formlara uymayan yeni ve özgün bir form olarak
dikkat çekmektedir.“Bir alt kültür yansıması olarak arabesk video müzik klipleri dilinin
incelenmesi” isimli çalışmanın ilk bölümünde, video müzik kliplerinin içeriği, amacı, hedef
kitlesi, türleri ile arabesk kavramının içeriği ve topluma yansıması işlenmiştir. İkinci bölüm,
arabesk kavramının; müzik ve video müzik klipleri içerisinde edindiği yer, yansıma şekilleri
ve göstergelerinin örneklerle birlikte incelenmesini, son bölüm ise; incelenen video müzik
klipleri dahilinde arabesk kavramının oluşturduğu dilin toplum üzerindeki etkisini içermektedir.
Çalışmanın amacı, sayıca azımsanmayacak nitelikte olan bir alt kültürün arabesk kavramını
özümseme sürecinde, video müzik kliplerinin önemini ve ortaya çıkış şekillerinin bağlı
olduğu dinamikleri ortaya çıkartmaktır.