Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Aytek Ersan

NO Makale Adı
1356125359 Şiirde Coğrafi Yapı: Çarşamba Örneği (Samsun)

Bu çalışmada coğrafi yapının halk kültürüne yansımaları, Çarşamba yöresindeki
şiirlerde halkbilimsel bir çerçevede araştırılmıştır. Araştırma sırasında biri Kültür
ve Turizm Bakanlığı Geleneksel Türk Halk Müziği Mahalli Sanatkârı olmak üzere,
yöre kültürüne yapıtlarıyla katkıda bulunan şair, halk ozanı, araştırmacı, söz yazarı
ve bestekârlardan bilgi alınmıştır. Ayrıca, bestelenip günümüze türkü olarak gelebilen
TRT Repertuarı örneklerinin yanı sıra, birçok köye gidilerek birinci ağızdan çok
sayıda mâni derlenmiştir. Derleme çalışmaları sırasında geleneksel yöntemlerin yanı
sıra profesyonel kayıt yöntemleri de kullanılmıştır. Şiirler yapılarıyla incelenmiş,
içinde barındırdığı hikâyelere ve işlediği temaya değinilmiştir. Araştırma kapsamında
ele alınan eserlerde yoğun olarak akarsu temasının göze çarpması, akarsuların
Çarşamba toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Bildirinin bu
haliyle gelecekte yapılacak olan benzer çalışmalara yardımcı olacağı düşünülmektedir.