Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ayşegül Karakelle

NO Makale Adı
1356125352 Erzurum’un Kültürel Mirası “Ehram”

Çeşitli uygarlık ve kültürlerin beşiği ve geçit yolu olan yurdumuzda el sanatlarımızın
çok zengin olmasının yanı sıra uzun bir geçmişe sahip olduğu açıkça
ortadadır. İnsanların giyinip kuşanma sorunları insanlık tarihi ile başlamıştır. Barınacak
bir yuva, besin ve giyim insanların en doğal ihtiyaçlarını teşkil etmektedir. Bu
ihtiyaçlar içerisinde giysi, vücudu dış etkenlere karşı koruyan bir araç olmaktadır.
Bunun yanı sıra giyim; güzel görünme, kendini gösterme, kişiliğini ifade etme gibi
özellikleri içinde barındıran ve bu arzuları yerine getiren bir sanattır. İslamiyet’le
birlikte kadınların giysileri, inançları doğrultusunda şekil almıştır. Erzurum’da Ehram,
tamamıyla koyunyününden yapılmış, kadınların dış giysi olarak kullandıkları,
tek parça halinde örtündükleri sokak giysisidir. Sadece dış giysi olmasının yanı sıra
giyinen kişinin karakterini dahi yansıtabilecek kadarda büyük bir öneme sahiptir.
Ehramlarda kullanılan nakışların bile ayrı bir dili vardır. Bunların bir kısmı tabiattan
benzetilerek alındığı gibi bir kısmı da eski kilim, halı ve çoraplardan dokumaya
uyacak şekilde kopya edilmişlerdir. Diğerleri ise hayali şeyler sonucunda ortaya çıkmış
ve yine tabiattaki herhangi bir objeye benzetilerek isimlendirilmiştir. Bu bildiride
Erzurum’un kültürel mirası olan Ehram dokumacılığının dünü ve bugünü incelenmiş,
Ehramlarda kullanılan motiflerin kompozisyon özelliklerinden bahsedilmiştir.