Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ayfer Uz

NO Makale Adı
1356125340 Tuvale Yansıyan Anadolu Kültürü

İnsan ve toplumlar üzerinde muazzam bir etkiye sahip olan sanat, aynı zamanda
kültürün de önemli bir parçasını oluşturur. Uygarlığın beşiği kabul edilen
Anadolu’nun zengin kültürü ve çevre güzelliği pek çok sanatçıya ilham kaynağı
olmuş, ulusallıktan evrenselliğe ulaşan sanat eserlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Yine 1938 yılında bir devlet politikası olarak başlatılan “Ressamların Yurt Gezisi”
de sanatçıları memleket resimlerine yöneltmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Malik
Aksel, Turgut Zaim, Abidin Dino, Nuri İyem ve Neşet Günal gibi pek çok sanatçı
Anadolu’nun o zengin kültürünü, büyük başarıyla tuvale taşımışlardır.
Sanatçıların eserlerinde; halk resimleri olarak Anadolu insanı tüm doğallığı ve içtenliğiyle
yerini alır, ayrıca onların yaşam biçimleri, ürettikleri nakışların özgünlüğü ve
renklerinin zenginliği, Anadolu’nun görülmeye değer çevre güzelliği, zengin folklorik
kültürü resim sanatına yeni bir yön vermiş, gözden kaçan tüm güzellikleri estetik
boyutta yeniden görünür kılmıştır. İşte tuvale yansıyan bu muazzam kültürle sanat
ulusallıktan evrenselliğe uzanmıştır.