Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
A. Faruk Sinanoğlu

NO Makale Adı
1356123668 Sosyo-kültürel Yapının Biçimlenmesinde Bilginin Rolü

Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlarla, toplum bünyesinde varlık gösteren
bilgi türleri arasındaki ilişkiler, ilk bakışta göze çarpabilmektedir. Bir başka deyişle,
toplum bünyesinde bilgi türlerinin gelişim göstermesi ile toplumsal yapının bilgi düzeyi
arasında yakın ilişkiler olduğundan söz edilebilir. Bu çerçeveden bakıldığında
toplumsal yapıda ortaya çıkan değişmelerde, yine toplumca benimsenmiş ya da benimsenmekte
olan bilgi türlerinin rolü olduğu anlaşılıyor.
İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri anlamak amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunmuştur.
Bu faaliyetler esnasında gerek gündelik bilgi anlamında gerekse sistematik bilgi anlamında
çeşitli bilgilere ulaşmıştır. Ulaşılan bu bilgiler, hem bireyin hem de toplumların
çevresini kuşatarak kültürel öğelerle etkileşime girebilmekte ve bir süreç başlatabilmektedirler.
Toplumsal yapı incelendiğinde ya da geçmişe yönelik toplumsal yapılar hakkındaki
çalışmaların bulguları, günümüz toplumlarının yapıları ile karşılaştırıldığında,
toplumsal yapının biçimlenmesi ve toplumların değişim aşamaları izlenebilmektedir.
Bu çalışma içerisinde tarihi verilerden yola çıkılarak, Hıristiyan Batılı toplumlarla
İslâm toplumlarında bilginin gelişimi ile toplumsal yapı arasındaki ilişkiler üzerinde
durulmuştur. Netice bakımından, bilgi ile sosyo-kültürel yapı arasında karşılıklı
ilişkiler olduğu anlaşılırken, ayrıca her iki toplumun ya da toplumların değişim ve
medeniyet oluşumunda birbirlerine kaynaklık ettiği anlaşılmaktadır.