Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Afşin Öner

NO Makale Adı
1356123456 Türkiye’de Müzik Eğitiminin Kültürel Boyutları

Kültür, bir toplumun kimliğini oluşturan değerler bütünü olarak, o toplumun
yaşamının bütün alanlarında yer almaktadır. Müzik de kültürün en önemli
alt kavramlarından biri olarak, ait olduğu kültür ile derinlemesine bir etkileşim
ve ilişki içindedir. Bir toplumun medeniyet çizgisindeki gelişimi ve ilerleyişi, sahip
olduğu kültürel değerleri koruması, geliştirmesi ve güncel tutması ile önemli
ölçüde artar. Hazırlanan bu çalışmada, Türkiye’nin sahip olduğu köklü tarih
ve zengin kültürel altyapısı ele alınacak, bu doğrultuda müzik ve müzik eğitimi
alanındaki durumu değerlendirilecektir. Müzik eğitiminde, kültürün önemini
ve rolünü ele alan yerli ve yabancı yayınlar taranarak, Dünya’da ve Türkiye’de
kültür ve müzik arasındaki ilişkinin, müzik eğitimine nasıl yansıtıldığı değerlendirilecektir.
Araştırmada, köklü ve zengin Türk kültürünün, müzik eğitiminde
etkin şekilde kullanılmasına yönelik çözüm önerileri ortaya atılarak, bu konudaki
mevcut durum tartışılacaktır.