Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 1  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Abdullah Yıldırmaz

NO Makale Adı
1356123450 Kurum Kültürü Ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri

Kurum kültürü, mükemmel örgütleri bir arada tutan, vasat örgütleri ise vasatlığa
mahkûm eden bir olgudur.Bu anlamda kurum çalışanları mükemmel bir kuruma kavuşmak
için mükemmel bir kültür geliştirmek zorundadır. Nasıl kültür bir toplumdaki
insanların davranışını belirleyen merkezi faktör ise, kurumlara ait kültürler de zaman
içinde gelişerek kurum çalışanlarının ortamın fırsat ve tehditleriyle etkileşim kurma biçimi
üzerinde etkili olurlar. Geleneksel yaklaşımlar, kurumsal süreçlerde yaşanan problemlere
çözüm getirmede yetersiz kalınca, kurumlara kültürel açıdan yaklaşma ihtiyacı
giderek önem kazanmıştır. Dolayısıyla kurum kültürü, kurumdaki tüm kararların üzerine
oturduğu bir dünya görüşü ve değerler sistemi oluşturarak halkla ilişkiler üzerinde
etkili olur. Kurum çalışanlarının birbirleriyle iletişimi ve halkla ilişkiler uygulamaları da
bu etkiye dahildir. Kurumların amaçlarına ulaşabilmesi ve başarılı olabilmesi için halkla
ilişkiler ve kültür bağlantısının uygun biçimde kurulması hedeflere ulaşmada oldukça
etkilidir. Kurumların kimlik ve imajları “Kurum kültürü ve yapısı” ile daima yakından
ilgilidir. Bu çalışma, kurumsal kültürü oluşturan unsurları ve oluşan kültürün halkla ilişkiler
faaliyetlerini nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.