Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Yelda Özden Çiftçi, Hülya Akdemir, Veysel Süzerer, Engin Tilkat, Ahmet Onay

NO Makale Adı
1356122718 Olgun Antepfıstığı Mikrosürgünlerinin Orta Süreli In Vitro Saklanması

Bitki türlerinin in vitro koşullarda saklanmasının en yaygın yolu ışık şiddeti
ile birlikte sıcaklığında azaltıldığı yavaş büyüme saklanması tekniğinin kullanımıdır.
Bu nedenle, in vitro çoğaltılan olgun erkek “Atlı” ve dişi “Siirt” mikrosürgünleri
optimum saklama süresinin belirlenmesi için bu çalışmada 12 ay düşük sıcaklıkta
saklandı. Saklanan mikro gövdelerden alınan gövde uçlarının standart in vitro
koşullara aktarılmalarını takiben denenen en uzun saklama süresinden sonra bile
%97 proliferasyon elde edildi. Buna ek olarak, “Atlı” ve “Siirt” çeşitlerinde 12 ay
saklama sonrasında eksplant başına sırasıyla 2.3 ve 2.6 mikrosürgün oluştu. Görece
yüksek proliferasyon oranları ile birlikte eksplant başına oluşan fazla sürgün sayısı,
in vitro büyütülen antepfıstığı gövdelerinin alt kültürlenmeye gereksinimi olmadan
düşük sıcaklıkta daha da uzun süre saklanabileceğini göstermektedir. Geliştirilen
saklama tekniğinin diğer Pistacia türlerinin orta süreli in vitro saklanması için etkin
protokollerin geliştirilmesinde kullanılma potansiyeli bulunmaktadır.