Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Ünal ÖZDEMİR

NO Makale Adı
1356122688 Türkiye’de Gemilerden Kaynaklı Deniz Kirliliğinin İncelenmesi

Deniz kirliliği, son elli yıldır Dünya gündemini meşgul eden en önemli çevre
kirliliğiproblemlerinden birisidir. Deniz kirliliğine sebep olan faktörler arasında da
en büyük yeri hiç şüphesiz ki gemiler almaktadır. Gemilerin balast suları, sintine
suları ve katı atıkları deniz ortamına bırakıldığında, çevre kirliliği yaratan ve özenle
kontrol edilmesi gereken kirlilik kaynakları olarak değerlendirilmektedirler. Avrupa
Birliği uyum sürecinde geliştirmekle sorumlu olduğumuz konuların % 60’ının çevre
ve bileşenleri ile ilgili konular olduğu göz önüne alınacak olursa her geçen gün daha
kapsamlı ve zorlayıcı yükümlülüklerin getirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Buradan yola çıkarak deniz taşımacılığı sırasında meydana gelen kazalardan ve gemilerin
normal faaliyetlerinden kaynaklanan deniz ve çevre kirlenmesinin önlenmesi
ve giderilmesi konusunda ülkemizde yapılan uygulamalar, süreç ve mevzuatın genel
bir değerlendirilmesi yapılmıştır.