Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Tolga Emir, M. Cemal Marangoz, M. Zerrakki Işık

NO Makale Adı
1356122133 Endüstriyel İşletmelerde Bakım Kültürünün Değişimi

Bu makalede, günümüzde rekabetin giderek artması sonucu, endüstriyel işletmelerin
kendi bünyelerinde bulundurdukları varlıklarını, farklı bakım yöntemleri
uygulayarak daha verimli kullanmalarının önemi üzerinde durulacaktır. Artan
tüketim ve arz ihtiyacı, işletme kapasitelerinin artmasına ve dolayısıyla da tesislerdeki
ekipman sayısında kaçınılmaz bir artışa neden olmaktadır. Üretim faaliyetleri
ve ekipmanların işletilmesi sırasında, arızaların asgari düzeyde kalması ve emre
amadelik oranının yüksek olması isteği kaçınılmaz bir şekilde önem kazanmaktadır.
Bahsedilen sürekli üretimin ve emre amadeliğin sağlanması, özellikle sürekli çalışma
faaliyetleri yürüten işletmelerde, verimliliğin üretime direkt bir yansıması olarak ortaya
çıkmaktadır. Mevcut bakım uygulamalarının yetersizliği, işletmelerin ellerinde
bulunan işgücü ve varlıklarını optimum bir şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.
Arızi Bakım uygulamalarından Güvenirlik Merkezli Bakım uygulamalarına geçiş
aşaması, bakım iş kültürünün değişimi açısından kritik bir süreç yönetimini de beraberinde
getirmektedir. Güvenirlik Merkezli Bakım kültürünün hayata geçmesi; daha
gelişmiş bakım planlama süreçleri, işletme/proses güvenirliğinin artışı, artan yatırım
imkanları, şirket itibarının yükselmesi ve şirket karlılığın artması demektir. Bunların
yanında, bakım maliyetlerinin azalması ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının
sürdürülebilir olmasını da sağlamaktadır.