Batman Universitesi Yasam Bilimleri Dergisi
www.yasambilimleridergisi.com
Cilt 1, Sayı 2  Ocak-Haziran 2012  (ISSN: 2147-4877, E-ISSN: 2459-0614)
Şemsettin Dursun

NO Makale Adı
1356122126 Matematiğin Estetik Paradigması Üzerine

Matematik, zihinsel fonksiyonlarımızın gelişmesine katkıda bulunan, hayatımızı
kolaylaştıran, olayları ve olguları yorumlamada rasyonel düşünmemizi sağlayan
kendine has bir dili olan bilim dalıdır. Ancak günümüzde çoğu kişi için zor,
anlaşılmaz ve sevimsiz bir ders olarak algılanmaktadır. Matematiğin bu şekilde anlaşılmasında
matematiğin estetik, sempatik ve pedagojik yönünün gereği gibi verilmemesinin
büyük payı vardır.
Bu çalışmamızda MEB›in müfredat programında var olan, “Öğrencilerin Matematiğe
Karşı Olumlu Tutum Geliştirebilme”sini sağlamak için matematiğin estetik yönüne
ağırlık vermenin gereği üzerinde duruldu. Bu bağlamda matematiksel estetiğin niteliğini
ölçmede kullanılan “Minimal Tamlık” ve “Maksimal Uygulanabilirlik” ilkelerinin
açılımı, bir kaç nosyona uygulaması yapıldı.